Validarea mandatului de președinte și vicepreședinte raional