Certificate de integritate

Toate procedurile ce ţin de obţinerea certificatului sunt prevăzute atât de lege: art. 31 indice 1 din Legea nr. 82/2017 integrităţii şi art. 7 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, cât şi de Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate, aprobat prin ordinul comun al ANI, ASP şi INP nr. 90/653/07 din 9 octombrie 2018 (Monitorul Oficial al RM nr. 410-415 din 2 noiembrie 2018).

Art. 31 indice 1 din Legea nr. 82/2017 integrităţii, prevede:

„(1) La solicitarea conducătorilor entităţilor publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenţionează să candideze pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile, Autoritatea Naţională de Integritate eliberează certificate de integritate.

(2) Certificatul de integritate include informaţia despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privinţa persoanelor menţionate la alin.(1), despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricţiile încălcate constatate, incompatibilităţile nesoluţionate constatate, limitările încălcate constatate şi interdicţiile de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorităţii Naţionale de Integritate sau din hotărîrile judecătoreşti, care au rămas definitive.

(3) Persoanele fizice care intenţionează să candideze pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile depun cererile de obţinere a certificatului de integritate, anexînd copia buletinului de identitate, la Autoritatea Naţională de Integritate sau la Agenţia Servicii Publice în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională de Integritate. Certificatele de integritate se eliberează personal solicitanţilor. Locul, modalitatea şi procedura solicitării şi eliberării certificatului de integritate se stabilesc de către Autoritatea Naţională de Integritate.

(4) Agenţia Servicii Publice va acorda asistenţă logistică şi tehnică procesului de obţinere a certificatelor de integritate, fără percepţia unei plăţi suplimentare.

(5) Procesul de solicitare şi eliberare a certificatelor de integritate va fi organizat astfel încît să nu împiedice realizarea dreptului de a fi ales.

(6) Termenul de valabilitate al certificatului de integritate este de 3 luni de la data eliberării”.

Potrivit art.7 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, Autoritatea „eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităţilor publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcţii publice eligibile”.

Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate accesează AICI.

Solicitarea privind eliberarea certificatului de integritate (pentru entităţile publice solicitante) accesează AICI.

Solicitarea privind eliberarea certificatului de integritate (pentru persoanele fizice care candidează pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile) accesează AICI.

Solicitanţii certificatelor de integritate pot urmări stadiul examinării solicitării privind eliberarea certificatului de integritate, prin obţinerea informaţiei privind stadiul examinării. Solicitanţii certificatelor de integritate se vor informa telefonic, contactând Autoritatea Natională de Integritate la numărul: 022 820 601 sau 022 820 609 - Serviciul cooperare şi relaţii cu publicul.