Consultări publice

Consiliul de Integritate anunță consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la Consursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate. 

Termenul - limită - 25 octombrie 2021

Textul documentului


Avizul ANI la pachetul de legi de modificare propus de PAS ( inițiativă legislativă nr.169 din 04 august 2021)

Scrisoarea de însoțire a ANI a setului de propuneri și comentarii la pachetul de legi de modificare propus de PAS

ANI propune spre consultare publică SETUL DE PROPUNERI ȘI COMENTARII a pachetului de legi de modificare propus de PAS


Consiliului de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 09.04.2021 pentru un Proiect de Regulament:

Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate

Notă informativă la Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate

Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate


Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020


Consiliul de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 12.03.2021 referitor la: 

Raportul privind activitatea Consiliului de Integritate pentru anul 2020


Consiliului de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 02.02.2021 pentru un Proiect de Hotărâre și o Notă la Proiectul Hotărârii:

Proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019

Notă informativă la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1/2019 


Strategia dezvoltării instituționale ANI - septembrie 2020


Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020


Raportul de activitate al ANI pentru anul 2019


Raportul de activitate al CI pentru 2017-2018


Raportul de activitate al ANI pentru anul 2018


Regulament Consiliului de Integritate 06.2018.doc


Strategia instituțională a ANI - iunie 2018.docx


Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului disciplinar al Autorităţii Naţionale de Integritate