Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei