Funcții publice


25.01.2024

Anunț privind concursul pentru suplinirea unei funcții vacante

 

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 25 ianuarie 2024, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal al Direcției resurse umane şi documentare, componenta  managementul documentelor

Scopul general al funcţiei:

Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Autorităţii Naţionale de Integritate prin coordonarea lucrărilor de documentare şi arhivare, asigurarea implementării politicilor în domeniul organizării circulaţiei documentelor.

 

Sarcinile funcţiei:

1.Organizarea procesului de management al documentelor în cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate;

2.Recepţionarea şi prelucrarea corespondenţei Autorităţii Naţionale de Integritate;

3.Asigurarea controlului executării documentelor;

4.Asigurarea procesului de evidenţă şi executare a petiţiilor;

5.Organizarea şi gestionarea fondului arhivistic.

 

Detalii suplimentare vizualizați AICI


15.01.2024

Anunț privind concursul pentru suplinirea unor funcții vacante

 

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 15 ianuarie 2024, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor.

Scopul general al funcţiei:

Realizarea obiectivelor strategice ale Autorității Naționale de Integritate prin consolidarea capacităților  de organizare, planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare și raportare privind implementarea politicilor publice naționale, sectoriale și intersectoriale, precum și prin îmbunătățirea actului decizional.

Sarcinile funcţiei:

1.Coordonarea și exercitarea activității de implementare, monitorizare și raportare pe marginea documentelor de politici sectoriale și intersectoriale;

2.Promovarea standardelor de integritate și prevenirea corupției;

3.Asistarea procesului de organizare a activității Autorității Naționale de Integritate.

 

Detalii suplimentare vizualizați AICI