Comisia de Disciplină

                                              

                        Ce reprezintă Comisia  de Disciplină?

Comisia de disciplină a Autorității Naționale de Integritate (în continuare Comisia de disciplină) este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a asigura cercetarea, atunci cînd este sesizată, a faptelor funcţionarilor publici (din corpul administrativ al ANI)  considerate ca abateri disciplinare şi de a propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea cauzei, după caz

              Cine face parte din componența Comisiei de Disciplină?

Comisia de Disciplină este compus din 8 membri, dintre care trei sunt supleanți:

  • Președintele ANI;
  • Vicepreședintele ANI (membru supleant);
  • 1 reprezentant Direcția evaluare, prevenire și implementarea politicilor;
  • 1 reprezentant din Direcția resurse umane și documentare;
  • 1 reprezentant din Direcția resurse umane și documentare (membru cu împuterniciri de secretar);
  • 1 inspector de integritate (reprezentantul salariaților);
  • 1 reprezentant din  Direcția financiară și administrare (membru supleant);
  • 1 reprezentant din Direcția Juridică a ANI (membru supleant);

 

Comisia de disciplină acționează în baza Regulamentului cu privire la Comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și în conformitate cu Regulamentul privind Comisia de disciplină a ANI, aprobat printr-un ordin în anul 2018.

Pentru a preveni situații de sancționare disciplinară, ANI a elaborat un Cod de conduită și etică pentru toate categoriile de angajați din cadrul Autorității, care stabilește expres regulile esenţiale de comportament şi de etică ale angajaţilor Autorității, astfel încât aceştia să respecte valorile profesionale şi morale, principiile şi normele de conduită în procesul exercitării atribuţiilor, precum şi contribuirea la prevenirea cazurilor de corupţie şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni şi Autoritate.