Aviz referitor la Ședința Consiliului de Integritate din 04.05.2017