Averi nejustificate de peste 660 mii lei depistate de ANI