Avere nejustificată de peste 245 mii lei depistată la un funcționar public cu statut special