Proiecte

Proiectul CLEP

Proiectul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) a început la 1 iunie 2017 şi se va încheia la 31 mai 2020.

Proiectul îşi propune:

  • să sprijine reforma cadrului de reglementare anticorupţie şi eforturile instituţiilor în conformitate cu standardele europene şi internaţionale, 
  • să contibuie la consolidarea cooperării naţionale şi internaţionale a sistemelor specializate de aplicare a legii şi de prevenire.

Rezultate scontate:

1. Lacunele şi deficienţele în cadrul de reglementare privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor/finanţării terorismului soluţionate, în conformitate cu practicile Consiliului Europei şi Uniunii Europene;

2. Capacităţile instituţiilor în elaborarea şi implementarea măsurilor de prevenire a corupţiei şi spălării banilor consolidate;

3. Cadrul de reglementare a recuperării activelor şi capacităţile autorităţilor responsabile de acest domeniu consolidate;

4. Sistem de schimb de informaţii actualizat şi capacităţile pentru aplicarea  mecanismelor naţionale privind infracţiunile de corupţie şi de urmărire a activelor şi a recuperării acestora îmbunătăţite;

5. Cooperarea naţională şi internaţională între organele de drept naţionale şi internaţionale privind schimbul de informaţii şi urmărirea internaţională a veniturilor obţinute din acte de corupţie şi crime economice sporită şi îmbunătăţită;

6. Sensibilizarea societăţii şi nivelul de participare în lupta împotriva corupţiei îmbunătăţită.

Beneficiari: Autoritatea Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie,Procuratura Anticorupţie, Procuratura Generală, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Suprem al Procurorilor, Procuratura pentru combaterea crimei organizate şi cauze speciale, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Banca Naţională a Moldovei, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Poliţie, societatea civilă.


Informaţia privind acţiunile desfăşurate şi progresele înregistrate în procesul de implementare a proiectului CLEP poate fi consultată la adresa: https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/clep

 

Proiectul GIZ

Perioada de implementare: 2020 - 2024

Finanțator: Uniunea Europeană, Guvernul Republicii Federale Germania

 

Proiectul GIZ oferă servicii de consultanță și expertiză în domeniile Prevenirea Corupției, Democrație și Supremația Legii. Proiectul este finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, sub egida Ministerului federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei și este sprijinit de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune:

  • servicii de consultanță privitor la măsurile de prevenire a corupției, care include: elaborarea proiectelor de legi, aplicarea legislației existente și accesul la justiție;
  • acordarea suportului necesar pentru dezvoltarea și implementarea conceptelor prevenirii și combaterii corupției;
  • recomandări privind respectarea prevederilor Convenției ONU împotriva Corupției prin adaptarea legislației existente și a acordurilor, elaborarea unui set de măsuri de prevenire, consolidarea mecanismelor de control public, consultanță în materie de conflicte de interese.

Produsele proiectului:

În anul 2021, în cadrul proiectului, ANI a recepționat tehnică de calcul necesară procesului de instruire și trening.

Proiectul este în etapa de desfășurare.

 

 

 

 

               Proiectul AAC

Perioada de implementare: 2020 - 2021

Finanțator: Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicare a Legii al Departamentului de Stat al SUA. Proiect implementat de către Consiliul Europei.

Proiectul “Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” are ca scop realizarea Rezultatului imediat 2 ”Consolidarea capacităților și a eficacității ANI în gestionarea declarațiilor de avere și interese personale în privința judecătorilor, procurorilor și membrilor parlamentului”, care include subpunctele:

2.1 Evaluarea eficacității Autorității Naționale de Integritate (ANI) în controlul și verificarea declarațiilor de avere și interese personale (Runda de evaluare IV GRECO - R4)

2.1.1. Revizuirea cadrului legislativ privind depunerea declarațiilor de avere și interese personale și privind funcționarea ANI și oferirea recomandărilor de îmbunătățire.

2.1.2. Raport de evaluare privind eficacitatea ANI în procesarea și verificarea declarațiilor de avere și recomandări pentru îmbunătățiri sistemice în procesarea și verificarea declarațiilor de avere, inclusiv modificări potențiale în categoriile de subiecți declaranți, pentru a asigura rezultate optime

2.1.3. Masă rotundă / Ateliere de lucru pentru prezentarea concluziilor și descrierea modalităților de implementare a recomandărilor

2.1.4. Instruire pentru inspectorii de integritate ANI cu privire la colectarea de probe și prezentarea cazurilor în instanțe; identificarea tranzacțiilor fictive (expertize și practici străine)

Produsele proiectului:

Proiectul este în etapa de desfășurare.

 

Proiectul ABA ROLI Moldova

Perioada de implementare: 2021 - 2023

Finanțator: Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicare a Legii al Departamentului de Stat al SUA.

Programul ”Inițiativa pentru Statul de Drept” dezvoltat în cooperare cu Asociația Baroului American (ABA ROLI) Moldova, este implementat pentru realizarea reformei justiției penale, consolidarea eforturilor anticorupție în Republica Moldova, inclusiv prin sprijinitul dezvoltării continue a sistemului de justiție penală, a actorilor din Moldova și consolidarea eforturilor anticorupție.

Programul urmează să ofere Autorității servicii de consultanță, expertiză și trening în domenii precum:

- instruiri practice de abilități pentru inspectorii ANI;

- îmbunătățirea cadrului legislativ național cu referire la aplicarea normelor de integritate la subiecții declarației.

 

Produsele programului:

Programul se află la etapa de elaborare și avizare.