Proiecte

PROIECTUL CLEP

Proiectul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) a început la 1 iunie 2017 şi se va încheia la 31 mai 2020.

Proiectul îşi propune:

  • să sprijine reforma cadrului de reglementare anticorupţie şi eforturile instituţiilor în conformitate cu standardele europene şi internaţionale, 
  • să contibuie la consolidarea cooperării naţionale şi internaţionale a sistemelor specializate de aplicare a legii şi de prevenire.

Rezultate scontate:

1. Lacunele şi deficienţele în cadrul de reglementare privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor/finanţării terorismului soluţionate, în conformitate cu practicile Consiliului Europei şi Uniunii Europene;

2. Capacităţile instituţiilor în elaborarea şi implementarea măsurilor de prevenire a corupţiei şi spălării banilor consolidate;

3. Cadrul de reglementare a recuperării activelor şi capacităţile autorităţilor responsabile de acest domeniu consolidate;

4. Sistem de schimb de informaţii actualizat şi capacităţile pentru aplicarea  mecanismelor naţionale privind infracţiunile de corupţie şi de urmărire a activelor şi a recuperării acestora îmbunătăţite;

5. Cooperarea naţională şi internaţională între organele de drept naţionale şi internaţionale privind schimbul de informaţii şi urmărirea internaţională a veniturilor obţinute din acte de corupţie şi crime economice sporită şi îmbunătăţită;

6. Sensibilizarea societăţii şi nivelul de participare în lupta împotriva corupţiei îmbunătăţită.

Beneficiari: Autoritatea Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie,Procuratura Anticorupţie, Procuratura Generală, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Suprem al Procurorilor, Procuratura pentru combaterea crimei organizate şi cauze speciale, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Banca Naţională a Moldovei, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Poliţie, societatea civilă.


Informaţia privind acţiunile desfăşurate şi progresele înregistrate în procesul de implementare a proiectului CLEP poate fi consultată la adresa: https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/clep