Informaţii de contact


Date de contact:

Anticamera - 022 820 601

Secretariat - 022 820 690

fax: - 022 820 602 

E-mail: info@ani.md

Adresa: MD-2005 Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26


Conducerea  Autorităţii


Președinte – Lilian CHIȘCA

Telefon: 022 820 601


Subdiviziunile  Autorităţii


Inspectoratul de Integritate – Alina Munteanu
Telefon: 022 820 686
E-mail: alina.munteanu@ani.md

Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor – Vitalie Armașu
Telefon: 022 820 607
E-mail: vitalie.armasu@ani.md

Direcția juridică – Angela Nenița
Telefon: 022 820 614
E-mail: angela.nenita@ani.md

Direcția resurse umane și documentare – Stepanida Draguțan
Telefon: 022 820 612
E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Direcția financiară și administrare - Ludmila Guzun - Mob. 068 10 10 29
Telefon: 022 820 629
E-mail: ludmila.guzun@ani.md

Serviciul cooperare și relații cu publicul – Victor Moloșag - Mob. 068 10 10 42 
Telefon: 022 820 609
E-mail: victor.molosag@ani.md

Serviciul tehnologii informaționale – Viorel Bulimaga, persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Autorității 
Telefon: 022 820 603
E-mail: viorel.bulimaga@ani.md